Aktualności

Informacja

alt
Załączniki:
Pobierz (Zaproszenie do udziału w projekcie.pdf)Zaproszenie do udziału w projekcie.pdf[ ]295 Kb

REKRUTACJA DO PROJEKTU „NOWA SZANSA”

Ustka, dnia 12-01-2018 rok


Projekt „NOWA SZANSA” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce jako partner w projekcie Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego informuje, że od 10.01.2018r. prowadzi nabór kandydatów osób biernych zawodowo, bezrobotnych z terenu gminy Ustka do projektu pn. „Nowa Szansa”w ramach RPO WP na lata 2014-2020


W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w działaniach:

- ustalenie ścieżki reintegracyjnej,

-warsztaty terapeutyczne, komputerowo-informatyczne, komunikacji i umiejętności społecznych, artystycznych itp.

- szkolenia zawodowe,

- staże zawodowe.


Uczestnikom zapewniamy:

- bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie warsztatów,

- zwrot kosztów dojazdów na szkolenie i staże,

- wypłata stypendiów w okresie szkoleń i staży,

- profesjonalną kadrę szkoleniową,

- wsparcie socjalne.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalny P. Elżbietą Sroka osobiście lub telefonicznie tel. 59 8 147-197 lub 797 829 373

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym styczeń 2018 rok

Ustka, dnia 11-01-2018 rok

alt
Informujemy, że dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym rozpocznie się 22 STYCZNIA 2018 roku.

Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 1.268,00 zł, osoba w rodzinie 1.028,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie gminy Ustka z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.


Paczka żywnościowa będzie zawierać (ilości podane na 1 osobę w rodzinie):


groszek z marchewką 1,6 kg 4 szt.

fasola biała 0,8 kg 2 szt.

koncentrat pomidorowy 0,48 kg 3 szt.

makaron jajeczny 1,5 3 szt.

ryż biały 1 kg 1 szt.

herbatniki maślane 0,2 kg 1 szt.

mleko UHT 1 l 1 szt.

ser podpuszczkowy 0,4 kg 1 szt.Żywność w formie paczek żywnościowych wydawana będzie w dniach 22 styczeń (poniedziałek), 23 styczeń (wtorek) oraz 24 styczeń (środa) 2018 roku

w magazynie znajdującym się na terenie Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24,

w godzinach od 8.30 do 15.30.

Udział w działaniach towarzyszących

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej zostaną objęte wsparciem aktywizującym w ramach działań towarzyszących, które obejmować będą między innymi warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego odżywiania, warsztaty edukacji ekonomicznej oraz warsztaty niemarnowania żywności. Osoby objęte powyższą pomocą będą informowane przez członków Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o terminach organizowanych spotkań.


Zmiana godzin pracy od miesiąca luty 2018

Ustka, dnia 08-01-2018 rokuOGŁOSZENIECelem realizacji wniosków mieszkańców Gminy Ustka i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce informuję, że pilotażowo, na okres od 01 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku godziny pracy Ośrodka przedstawiać się będą następująco:


  1. poniedziałek: od godziny 7.30 do godziny 15.30

  2. wtorek: od godziny 7.30 do godziny 15.30

  3. środa: od godziny 7.30 do godziny 18.00

  4. czwartek: od godziny 7.30 do godziny 15.30

  5. piątek: od godziny 7.30 do godziny 13.00

Bilety za 1zł dla Seniorów 75 +


Ustka, dnia 08-01-2018 rok


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż od 01 stycznia 2018 roku osoby, które ukończyły 75 rok życia posiadające Kartę Seniora mogą pobrać Bilet Seniora Gminy Ustka, uprawniający do 4 przejazdów w miesiącu za 1 zł na dowolnej trasie u przewoźników Nord Express, Ramzes oraz PKS Słupsk.

Bilety są do odbioru w siedzibie Ośrodka pokój nr 15.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 75 rok życia po odbiór biletów.


alt

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości