WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Dodano: 27.06.2019

ZAPRASZAMY

Czytaj więcej

Dodano: 26.06.2019

Z UWAGI NA WYSOKIE TEMPERATURY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU CZYNNY DO GODZINY 14:00.

 

 

Dodano: 18.06.2019

Terminy składania wniosków

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +  ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 +

Czytaj więcej

Dodano: 17.06.2019

Nowe zasady dot. przyznania świadczenia wychowawczego 500 + oraz informacja dot. wyprawki szkolnej 300 +

Od dnia 01 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów, a także na te przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca br.

Czytaj więcej

Dodano: 14.06.2019

SZKOLENIE DLA SENIORÓW W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019 roku


Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”...

Czytaj więcej

Dodano: 14.06.2019

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019

Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”...

Czytaj więcej

Dodano: 12.06.2019

Oferta edukacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku

Czytaj więcej

Dodano: 10.06.2019

„SREBRNE SERCA” KONKURS DLA AKTYWNYCH SENIORÓW Z GMINY USTKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SREBRNE SERCA”

KONKURS DLA AKTYWNYCH SENIORÓW Z GMINY USTKA

 

Urząd Gminy Ustka bierze udział w Projekcie ,,Srebrna Sieć”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowany jest do osób starszych, którzy korzystają z różnego rodzaju form wsparcia np. teleopieki domowej, rehabilitacji domowej, usług sąsiedzkich, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych, profesjonalnych warsztatów poradnictwa i szkoleń oraz wolontariatu senioralnego. Jednym z podejmowanych działań w ramach projektu jest organizacja konkursu ,, Srebrne Serca”. Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości.

 

Czytaj więcej

Dodano: 07.06.2019

IV sesja Rady Seniorów Gminy Ustka

W dniu 06 czerwca 2019 roku odbyła się IV sesja Rady Gminy Seniorów. Radni zapoznali się z harmonogramem imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Ustka w okresie letnim na terenie gminy Ustka, który przedstawiła Dyrektor Centrum. Zaproszeni goście Komendant Straży Gminnej i Komendant Policji w Ustce przedstawili informacje ...

Czytaj więcej

Dodano: 04.06.2019

Informator o podmiotach realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie słupskim.

Informator o podmiotach realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie słupskim.

Dodano: 24.05.2019

            

 

RADA SENIORÓW GMINY USTKA

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

ul. Dunina 24,  76 – 270 USTKA

tel. (059) 8146044  tel./fax (059) 814 42 57

www.ustka.ug.gov.pl   e-mail: rada@ustka.ug.gov.pl

 

 

OSO.522.IV.2019                                                                

 

Ustka, dnia 23 maja 2019 roku

 

 

 

Posiedzenie IV Sesji Rady Seniorów Gminy Ustka odbędzie się w dniu 06 czerwca 2019 roku  o godz.10:00 /czwartek/ w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

  1. Sprawy regulaminowe:

 1)  otwarcie sesji,

2)   zatwierdzenie prawomocności obrad,

3)   przedstawienie porządku obrad,

4)   przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Ustka w okresie letnim na terenie gminy Ustka.
  3. Spotkanie z Komendantem Straży Gminnej i Komendantem Policji w Ustce w zakresie bezpieczeństwa seniorów.
  4. Spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ustka, Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Związkiem Emerytów i Rencistów w Ustce.
  5. Informacja dotycząca organizacji konkursu "Srebrne serce" w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce projektu "Srebrna sieć".
  6. Powołanie zespołów zadaniowych:

- ds. współpracy z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Związkiem Emerytów i Rencistów w Ustce,

- ds. współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich gminy Ustka,

- ds. organizacji konkursu "Srebrne serce".

  1. Rozpatrzenie zmiany w składzie Rady Seniorów Gminy Ustka.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  3. Wolne wnioski i informacje, zakończenie obrad.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

  /-/ Elżbieta Lisiak

Archiwum aktualności 20182019