WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

Dodano: 20.11.2018

Dzień Pracownika Socjalnego

Jest to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Dodano: 19.11.2018

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Każdy kto podnosi rękę na dziecko powinien zostać potępiony . W ten dzień warto to uświadamiać ludziom oraz zachęcać do bezzwłocznego reagowania, gdy najmłodszym dzieje się krzywda.

Dodano: 15.11.2018

Józio nie jesteś sam!

Czytaj więcej

Dodano: 13.11.2018

Dystrybucja artykułów żywnościowych w miesiący LISTOPAD 2018

Informujemy, że dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym rozpocznie się 27 LISTOPADA 2018 roku.

 

Czytaj więcej

Dodano: 07.11.2018

Zapraszamy na zbiórkę krwi dla Józia!!!

Czytaj więcej

Dodano: 29.10.2018

APEL O POMOC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce apeluje o pomoc w zakresie ratowania najuboższych i samotnych, w tym bezdomnych, w zbliżającym się okresie jesienno – zimowym ...

Czytaj więcej

Dodano: 23.10.2018

Informacja Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje: Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.  Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Czytaj więcej

Dodano: 17.10.2018

Warsztaty aktywizujące oraz spotkanie informacyjno-techniczne w Gminie Ustka dla Seniorów i opiekunów faktycznych z zakresu obsługi oraz systemu działania teleopieki w ramach projektu

 

 

 

 

Dnia 12 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Objeździe, odbyło się lokalne spotkanie informacyjno- techniczne w zakresie świadczenia i systemu działania teleopieki. Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykonawcę dostarczającego sprzęt i usługę teleopieki tj. Polskie Centrum Opieki z Gdyni.

Czytaj więcej

Dodano: 17.10.2018

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

... ma na celu zwrócić uwagę na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślić solidarność i braterstwo z najuboższymi.

Dodano: 15.10.2018

Spotkanie dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – ONI, ich rodzin i opiekunów oraz pracowników socjalnych opiekujących się ONI, na terenie Gminy Ustka

22 października 2018r. (poniedziałek)  o godz. 16.00  w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (przy Teatrze RONDO) odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych aktywizacją zawodową i społeczną  ONI.

Czytaj więcej

Dodano: 15.10.2018

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich uchwalony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Ma podkreślać, jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają kobiety w rozwoju obszarów wiejskich. W wielu miejscach na ziemi, to one bowiem muszą zapewnić pożywienie i środki do życia swoim rodzinom.

Dodano: 10.10.2018

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

"Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł." - Leonardo da Vinci

Czytaj więcej

Archiwum aktualności 2018