WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Projekt "PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym"

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł.

Czytaj więcej

Dodano: 19.08.2019

Informacja - Stypendia szkolne 2019/2020

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół, wychowankom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj więcej

Dodano: 14.08.2019

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na prośbę rodziny i we współpracy z policją, prowadzi poszukiwania osoby zaginionej. Szczegóły w załączeniu.

Czytaj więcej

Dodano: 02.08.2019

Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego

 

 

 

 

 

 

 

Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego "Srebrna Sieć" zaprasza Każdego do czynienia Dobra.

W ramach realizacji projektu Srebrna Sieć współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 z dniem 04 lipca 2018 roku na terenie Gminy Ustka rozpoczął działalność Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.

Czytaj więcej

Dodano: 27.06.2019

ZAPRASZAMY

Czytaj więcej

Dodano: 26.06.2019

Z UWAGI NA WYSOKIE TEMPERATURY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU CZYNNY DO GODZINY 14:00.

 

 

Dodano: 18.06.2019

Terminy składania wniosków

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +  ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 +

Czytaj więcej

Dodano: 17.06.2019

Nowe zasady dot. przyznania świadczenia wychowawczego 500 + oraz informacja dot. wyprawki szkolnej 300 +

Od dnia 01 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów, a także na te przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca br.

Czytaj więcej

Dodano: 14.06.2019

SZKOLENIE DLA SENIORÓW W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019 roku


Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”...

Czytaj więcej

Dodano: 14.06.2019

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019

Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”...

Czytaj więcej

Dodano: 12.06.2019

Oferta edukacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku

Czytaj więcej

Dodano: 10.06.2019

„SREBRNE SERCA” KONKURS DLA AKTYWNYCH SENIORÓW Z GMINY USTKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SREBRNE SERCA”

KONKURS DLA AKTYWNYCH SENIORÓW Z GMINY USTKA

 

Urząd Gminy Ustka bierze udział w Projekcie ,,Srebrna Sieć”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowany jest do osób starszych, którzy korzystają z różnego rodzaju form wsparcia np. teleopieki domowej, rehabilitacji domowej, usług sąsiedzkich, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych, profesjonalnych warsztatów poradnictwa i szkoleń oraz wolontariatu senioralnego. Jednym z podejmowanych działań w ramach projektu jest organizacja konkursu ,, Srebrne Serca”. Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości.

 

Czytaj więcej

Archiwum aktualności 20182019