Aktualności

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: październik 2016 rok


Ustka, dnia 25.10.2016 r.


altaltalt


Dnia 24 października 2016 roku od godziny 9:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ustce osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 wzięły udział w spotkaniu w ramach działań towarzyszących na temat higienicznego trybu życia. Spotkanie poprowadziła Pani Teresa Motylak przedstawiając obecnym podstawowe informacje na temat higieny, wypoczynku i odżywiania, czyli o czynnikach mających największy wpływ na poprawę funkcjonowania ludzkiego organizmu.


Słuchacze dowiedzieli się na spotkaniu czym jest higieniczny tryb życia, że jest głównym czynnikiem warunkującym sprawność życiową człowieka i jego zdolność do pracy. W skład higienicznego trybu życia wchodzą elementy takie jak, wypoczynek, czyli przywrócenie sił fizycznych i psychicznych. Stan, jakim jest zmęczenie jest wynikiem trwającego dłuższy czas wysiłku. Stan zmęczenia nie jest dobrym stanem dla organizmu, dlatego musimy odpocząć, aby zregenerować siły do dalszych działań. Podczas spotkania rozmawiano również o tym, że ludzie starsi więcej wypoczywają od dzieci i każdy wiek rządzi się innymi prawami, innymi potrzebami. Wiadomo, że na sposób, w jaki dany człowiek spędzać będzie swój czas wolny, wpływa wiele czynników, często od niego samego niezależnych. Do ogółu tych czynników zaliczyć należy: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, sytuację rodzinną, miejsce zamieszkania, stan zamożności, osobiste upodobania, zainteresowana itp. Pracując zawodowo, każdy człowiek, po wykonaniu pracy, dysponuje czasem wolnym. Ile tego czasu poświęcimy na wypoczynek zależy tylko od samego człowieka- to temat dyskusji prowadzonej podczas zajęć. Jednak pewne jest, że musimy jego część, na pewno, przeznaczyć na wypoczynek, chociażby bierny jak sen. Ciekawostką jest, że do prawidłowego odpoczynku potrzebny jest sen, a zwłaszcza jego faza marzeń sennych (snu głębokiego) - REM - inaczej zwana fazą szybkich ruchów gałek ocznych. Jeśli faza ta jest zbyt krótka, człowiek wstaje zmęczony, zniechęcony do życia. Przy dłuższych okresach bezsenności pojawia się drażliwość, zmęczenie i depresja. Ilość snu potrzebna człowiekowi zależy też od jego aktywności fizycznej. Osoba prowadząca siedzący tryb życia, nie uprawiająca żadnej z form sportu, nawet nie spacerująca, nie wykazująca zainteresowania życiem będzie potrzebowała mniej snu niż osoba aktywna, pełna inwencji.


Kolejnym temat spotkania był sposób właściwego odżywiania. Oznacza to dostarczenie organizmowi możliwie najlepszych składników odżywczych, aby był zdrowy i funkcjonował najlepiej jak potrafi. Właściwe odżywianie oznacza przyjmowanie składników odżywczych, które, mogą zapewnić dobrą sprawność umysłową i równowagę emocjonalną, gwarantują dobrą kondycję mogą zmniejszyć ryzyko chorób. Wpływają też korzystnie na długość zdrowego życia.
Zidentyfikowano pięćdziesiąt składników pokarmowych, które uznano za niezbędne dla zdrowia. Wspomaganie i utrzymywanie na najwyższym poziomie naszego zdrowia zależy również od dostarczenia optymalnej ilości każdego z tych składników. Stopniowo całe ciało wraz z układem kostnym jest przebudowywane, odnawiane i wzmacniane. Celem właściwego odżywiania jest oprawienie koncentracji, podwyższenie współczynnika inteligencji, poprawienie sprawności fizycznej i jakości snu oraz zwiększenie odporności na infekcje. Dbanie o higienę osobistą, czyli dbanie o czystość ciała i ubrania jest bardzo ważne, ponieważ poprawia to nasze samopoczucie i pomaga w utrzymaniu zdrowia.


Jeżeli któryś z czynników zostanie zaniedbany, np. potrzeba snu wystąpią konsekwencje tj. zakłócenia w przebiegu procesów psychofizjologicznych organizmu powstające wskutek ujemnego wpływu pracy i warunków jej środowiska, zmniejszoną sprawność receptorów, która może prowadzić do niewłaściwych spostrzeżeń, utrudnień w prowadzeniu obserwacji, jak osłabienie ostrości wzroku, ograniczenie pola widzenia, zaburzenia słuchu, zmniejszoną sprawność umysłową, czyli trudność kojarzenia, rozumowania, ograniczenie szybkości i jasności myślenia, utrudnienie oceny właściwej sytuacji i podejmowania decyzji, zaburzenia pamięci, trudności koncentracji uwagi, obniżenie sprawności psychomotorycznej, czyli zwolnienie szybkości reakcji na bodźce proste i złożone, brak koordynacji wzrokowo-ruchowej, osłabienie tempa ruchów, obniżenie ich precyzji, zmiany w stanie emocjonalnym charakteryzujące się wzrostem pobudliwości, napięciem, odczuwaniem niepokoju, lęku, przygnębienia, zmiany w strukturze motywacji zawodowej- niechęć do działania lub wysiłku, negatywne ustosunkowanie się do wykonywanych czynności a nawet zawodu.


Temat higienicznego trybu życia spotkał się z wielką aprobatą
i zainteresowaniem ze strony słuchaczy, pojawiło się wiele pytań, ciekawostek i rad jak dbać o swoje życie.


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: październik 2016 rok


Ustka, dnia 25.10.2016 r.


altaltalt


Informujemy, iż 5 osób z Gminy Ustka korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016, wzięło udział w projekcie "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanym z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zakwalifikowane od 12 września 2016 r. brały udział w szkoleniach oraz kursach zawodowych i obecnie oczekują na podjęcie staży.

alt

Informacja


Ustka, dnia 21.10.2016 r.

Informujemy osoby chętne a w szczególności korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016, o możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP na lata 2014-2020.

altInformacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: październik 2016 rok


Ustka, dnia 20.10.2016 r.


altaltalt


Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016, iż


dnia 24 października 2016 roku od godziny 9:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ustce odbędzie się spotkanie w ramach działań towarzyszących na temat higienicznego trybu życia.


Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 i korzystające z pomocy w formie żywności serdecznie zapraszamy!


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: październik 2016 rok


Ustka, dnia 20.10.2016 r.


altaltaltBank Żywności w Słupsku przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomocy Bene-Vita” w Ustce oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że dnia 20.10.2016 r. w godzinach 08:30-12:30 w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyły się zajęcia w ramach działań towarzyszących, finansowanego przez Unię Europejską, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.


Warsztaty zostały przeprowadzone przez Pana Daniela Poświętnego na temat zdrowych nawyków żywieniowych, przygotowywania zdrowych, pełnowartościowych posiłków oraz racjonalnego kupowania produktów żywnościowych i wykorzystania otrzymywanych produktów z Pomocy Żywnościowej. Podczas zajęć przyrządzono kilka przykładowych dań z otrzymywanych produktów. W zajęciach uczestniczyło łącznie 7 osób z gminy Ustka.


Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości