WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Dodano: 05.09.2019

Informacja o opóźnieniu terminu dostaw w ramach POPŻ Podprogram 2019

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.

Czytaj więcej

Dodano: 05.09.2019

Nabór uczestników do Modułu III Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Projekt "PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym"

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł.

Czytaj więcej

Dodano: 19.08.2019

Informacja - Stypendia szkolne 2019/2020

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół, wychowankom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj więcej

Dodano: 02.08.2019

Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego

 

 

 

 

 

 

 

Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego "Srebrna Sieć" zaprasza Każdego do czynienia Dobra.

W ramach realizacji projektu Srebrna Sieć współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 z dniem 04 lipca 2018 roku na terenie Gminy Ustka rozpoczął działalność Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.

Czytaj więcej

Dodano: 27.06.2019

ZAPRASZAMY

Czytaj więcej

Dodano: 26.06.2019

Z UWAGI NA WYSOKIE TEMPERATURY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU CZYNNY DO GODZINY 14:00.

 

 

Dodano: 18.06.2019

Terminy składania wniosków

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +  ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 +

Czytaj więcej

Dodano: 17.06.2019

Nowe zasady dot. przyznania świadczenia wychowawczego 500 + oraz informacja dot. wyprawki szkolnej 300 +

Od dnia 01 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów, a także na te przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca br.

Czytaj więcej

Dodano: 14.06.2019

SZKOLENIE DLA SENIORÓW W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019 roku


Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”...

Czytaj więcej

Dodano: 14.06.2019

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019

Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”...

Czytaj więcej

Dodano: 12.06.2019

Oferta edukacyjna Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku

Czytaj więcej

Archiwum aktualności 20182019