WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Dodano: 27.09.2019

2 PAŹDZIERNIKA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

2 października - w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone po raz ósmy.

 

Na co dzień, w rodzinie, w pracy, powinno się unikać wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej.  Gdy doświadczasz przemocy w rodzinie, nie możesz tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Masz prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy jest Twoim dniem, ale również każdy następny powinien być tak samo dla Ciebie radosny i bezpieczny.

Czytaj więcej

Dodano: 05.09.2019

Informacja o opóźnieniu terminu dostaw w ramach POPŻ Podprogram 2019

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.

Czytaj więcej

Dodano: 05.09.2019

Nabór uczestników do Modułu III Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Projekt "PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym"

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł.

Czytaj więcej

Dodano: 19.08.2019

Informacja - Stypendia szkolne 2019/2020

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół, wychowankom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj więcej

Dodano: 02.08.2019

Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego

 

 

 

 

 

 

 

Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego "Srebrna Sieć" zaprasza Każdego do czynienia Dobra.

W ramach realizacji projektu Srebrna Sieć współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 z dniem 04 lipca 2018 roku na terenie Gminy Ustka rozpoczął działalność Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.

Czytaj więcej

Dodano: 27.06.2019

ZAPRASZAMY

Czytaj więcej

Dodano: 26.06.2019

Z UWAGI NA WYSOKIE TEMPERATURY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU CZYNNY DO GODZINY 14:00.

 

 

Dodano: 18.06.2019

Terminy składania wniosków

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +  ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 +

Czytaj więcej

Dodano: 17.06.2019

Nowe zasady dot. przyznania świadczenia wychowawczego 500 + oraz informacja dot. wyprawki szkolnej 300 +

Od dnia 01 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów, a także na te przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca br.

Czytaj więcej

Dodano: 14.06.2019

SZKOLENIE DLA SENIORÓW W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019 roku


Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”...

Czytaj więcej

Dodano: 14.06.2019

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019

Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności 20182019