WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

29.10.2018

APEL O POMOC

Ustka, dnia 29.10.2018 rok

GOPS-K.037.853.2018

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce apeluje o pomoc w zakresie ratowania najuboższych i samotnych, w tym bezdomnych, w zbliżającym się okresie jesienno – zimowym.

Wzorem wzajemnej współpracy z lat ubiegłych już teraz przypominamy o istniejącej potrzebie niesienia pomocy mieszkańcom w czasie nasilonych mrozów i niekorzystnych warunków pogodowych.

Informujemy, iż pracownicy tut. Ośrodka są wyczuleni na los i krzywdę ludzką,
są gotowi nieść pomoc każdej osobie, której warunki bytowe mogą utrudnić bądź też uniemożliwić przetrwanie zbliżającej się zimy.

Pragniemy poinformować, iż osoby bezdomne mogą być kierowane do schroniska
w Ustce, gdzie mogą skorzystać z noclegu, gorącego posiłku, opieki medycznej oraz innej pomocy, dlatego też w razie zaistniałej potrzeby prosimy o niezwłoczne zawiadomienie tutejszego Ośrodka o wszelkich przypadkach niecierpiących zwłoki.

Prosimy również o informacje na temat osób samotnych, niepełnosprawnych wymagających opieki i pomocy w związku z występującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

 

Apelujemy o wzmożenie czujności i wyczulenie na los i krzywdę ludzką, a w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów o natychmiastowe, osobiste bądź telefoniczne
(59 8 147 197, 59 8 144 578) poinformowanie pracowników naszego Ośrodka.

 

 

Za współpracę i pomoc dziękujemy