WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

24.01.2023

Refundacja podatku VAT - Dodatek gazowy

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

O dodatek można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Dodatek gazowy przysługuje:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Wnioski o wpłatę refundacji podatku VAT można składać na piśmie w tutejszym Ośrodku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - platformy epuap od 01 lutego 2023 roku do 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wzór wniosku o refundację podatku VAT