WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

11.06.2018

Rozpoczynamy rekrutację do projektu Srebrna Sieć.

 

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu SREBRNA SIEĆ

 

Gmina Ustka rozpocząła realizację Projektu partnerskiego pn. „Srebrna Sieć” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

 

Gmina Ustka jest jednym z 10-ciu Partnerów, który bierze udział w Projekcie, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 60-ty rok życia, ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym, niepełnosprawnym, z przewlekłymi chorobami.

W ramach projektu 30 seniorów przez okres co najmniej 30 miesięcy wyposażonych zostanie w urządzenia i usługi świadczenia zdalnych usług opiekuńczych. Zestawy składać się będą z urządzenia telefonicznego komórkowego oraz opaski/przycisku S.O.S. Dodatkowo seniorzy oraz ich opiekunowie zaopatrzeni w w/w sprzęt zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi teleopieki.

Ponadto seniorzy w ramach projektu „Srebrna Sieć” będą mogli liczyć na świadczenie usług opiekuńczych – rehabilitacji domowej, korzystania z utworzonego punktu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznej, warsztatów poradnictwa i szkoleń dla seniorów i opiekunów faktycznych, udziału w piknikach zdrowotnych.

W ramach projektu zostanie utworzona Rada Senioralna mająca za zadanie reprezentowanie interesów seniorów 60 + jako ciało wspierające organy władzy gminnej w realizacji polityki senioralnej na terenie gminy.

Zapraszamy zainteresowanych seniorów do uczestnictwa w Projekcie.

W tej sprawie prosimy o kontakt osobisty w tut. Ośrodku lub telefoniczny pod Nr telefonu 59 814 71 97. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie niezbędnych dokumentów dostępnych w Ośrodku, u pracownika socjalnego lub na stronie internetowej www.gops.ustka.pl w zakładce Projekty i szkolenia, Projekt "Srebrna sieć".

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny znajduje się w zakładce

Projekty i szkolenia/ Projekt "Srebrna Sieć"