WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

15.10.2020

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” ŚWIETLICA WIEJSKA W DUNINOWIE

 

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. 12.08.2020

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” ŚWIETLICA WIEJSKA W DUNINOWIE

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno – zapoznawczy. W drugiej części spotkania trenerzy omówili choroby wieku senioralnego: Alzheimera, Parkinsona, choroby nowotworowe, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, osteoporozę, miażdżycę, cukrzycę, choroby otępienne. Omówiono biologiczny proces starzenia się organizmu. Podczas szkolenia opiekunowie mogli uzyskać informację jak postępować z osobami po udarze mózgu czy też po hiperglikemii. Omówiono tematy problemów psychicznych osób starszych oaz depresję wieku senioralnego. Opiekunowie uzyskali informację jak pomagać seniorowi choremu na depresję. Uczestnicy aktywnie  brali udział w przygotowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.