WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

15.10.2020

WYCIECZKA INTEGRACYJNO- EDUKACYJNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „AZYMUT NA ZATRUDNIENIE W CIS ROWY”

Główną atrakcją była „Sala Pszczelarska”, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć ekspozycję dawniej używanego sprzętu pasiecznego. Zainteresowaniem cieszył się również szklany ul, w którym widać było pracujące pszczoły. Uczestnikom został przedstawiony pokaz i demonstracja sprzętu pszczelarskiego oraz prezentacja filmów poglądowych z udziałem właścicieli pasieki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Zielona Lekcja, czyli pogadanka o pszczołach i pracy pszczelarza w pasiece, a także rozmowa o ochronie środowiska naturalnego. Uczestnicy mogli uzyskali informację o produktach pszczelich pozyskiwanych w pasiece i ich walorach zdrowotnych. Spotkanie zakończyło się gorącym poczęstunkiem złożonym z dań gorących oraz deserów . Zamierzone cele wycieczki zostały zrealizowane.