WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

Harmonogram wypłat

HARMONOGRAM WYPŁAT na 2018 rok

 

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE NA ROK 2018.

 

24 STYCZEŃ 2018

23 LUTY 2018

26 MARZEC 2018

24 KWIECIEŃ 2018

23 MAJ 2018

25 CZERWIEC 2018

25 LIPIEC 2018

24 SIERPIEŃ 2018

24 WRZESIEŃ 2018

24 PAŹDZIERNIK 2018

23 LISTOPAD 2018

18 GRUDZIEŃ 2018

 

 

W sytuacji nieterminowego przekazywania środków finansowych na wypłatę świadczeń, powyższe terminy mogą ulec zmianie.

 

 

ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I ZASIŁKÓW STAŁYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE NA ROK 2018.

 

 

26 STYCZEŃ 2018

26 LUTY 2018

28 MARZEC 2018

26 KWIECIEŃ 2018

25 MAJ 2018

27 CZERWIEC 2018

27 LIPIEC 2018

28 SIERPIEŃ 2018

26 WRZESIEŃ 2018

26 PAŹDZIERNIK 2018

27 LISTOPAD 2018

20 GRUDZIEŃ 2018

 

 

Jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń pieniężnych przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe, wstrzymuje się wypłatę tych świadczeń oraz wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu sprawdzenia przyczyn nieodbierania świadczeń