WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Kontakt

1. Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka

 

2. Kontakt telefoniczny

Nr tel. Ośrodka 59 81 47 197, fax Urzędu Gminy w Ustce 59 81 44 257

Nr tel. kom. służbowego do pracowników socjalnych 797 829 373 (czynny w godzinach pracy Ośrodka),
Nr tel. kom. asystenta rodziny 601 153 199

 

3. Godziny urzędowania:

poniedziałek - wtorek 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 17.00

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.00

 

4. Kierownik Ośrodka:
mgr Alicja Roguszczak

5. NIP 839-30-05-457 REGON 220329280

 

6. Nr rachunku bankowego : 79 9315 0004 0000 2482 2000 0010

 

7. Adresy e-mail:

gops@ustka.ug.gov.pl

Kierownik kierownik.gops.@ustka.ug.gov.pl

Świadczenia rodzinne swiadczeniarodzinne.gops@ustka.ug.gov.pl

Pracownicy socjalni pracowniksocjalny.gops@ustka.ug.gov.pl

Pomoc społeczna pomoc.gops@ustka.ug.gov.pl

Asystent rodziny- asystentrodziny.gops@ustka.ug.gov.pl

Księgowość i kadry ksiegowosc.gops@ustka.ug.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza http://epuap.gov.pl/wps/portal

 

8. Przyjmowanie interesantów:

W pokoju Nr 15 przyjmowani są interesanci w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków mieszkaniowych
i energetycznych, Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora Gminy Ustka.

W pokoju Nr 16 (pracownicy socjalni) przyjmowani są interesanci w sprawach pomocy społecznej.

W pokoju Nr 17 Kierownik Ośrodka, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach jak również w sprawach skarg i wniosków.

Istnieje możliwość przyjęcia interesanta po godzinach pracy Ośrodka w poniedziałki
w godzinach od 15.30 do 16.00, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby osobiście bądź telefonicznie.

Wnioski przyjmowane są również w wersji elektronicznej poprzez Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl

 

9. Dane do faktur

Podatnik: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, NIP: 839-003-01-53

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

 

10. Teren działania pracowników socjalnych

Rejon 1: specjalista pracy socjalnej Elżbieta Sroka: Dębina, Dominek, Dalimierz Przewłocki, Gąbino, Osieki Słupskie, Poddąbie, Redwanki, Przewłoka, Zapadłe, Orzechowo, Wytowno

Rejon 2: specjalista pracy socjalnej Jolanta Wangin: Duninowo, Duninówko, Golęcino, Krężołki, Modła, Starkowo, Wodnica, Zabłocie, Możdżanowo, Zaleskie, Redwanki, Zimowiska

Rejon 3: specjalista pracy socjalnej Grażyna Piłka: Charnowo, Grabno, Lędowo, Lędowo Osiedle, Machowino, Modlinek, Niestkowo, Pęplino

Rejon 4: starszy pracownik socjalny Jolanta Przymorska: Bałamątek, Objazda, Machowinko, Rowy