WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Kontakt

1. Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka

 

2. Kontakt telefoniczny

Nr tel. Ośrodka 59 81 47 197, fax Urzędu Gminy w Ustce 59 81 44 257

Nr tel. kom. służbowego do pracowników socjalnych 609 528 737, 723 399 878 (czynny w godzinach pracy Ośrodka),
Nr tel. kom. asystenta rodziny 601 153 199

 

3. Godziny urzędowania:

poniedziałek - wtorek 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 17.00

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.00

 

4. Kierownik Ośrodka:
mgr Aldona Dawidowicz

5. NIP 839-30-05-457 REGON 220329280

 

6. Nr rachunku bankowego : 79 9315 0004 0000 2482 2000 0010

 

7. Adresy e-mail:

gops@ustka.ug.gov.pl

 

8. Przyjmowanie interesantów:

W pokoju Nr 15 przyjmowani są interesanci w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora Gminy Ustka.

W pokoju Nr 16 (pracownicy socjalni) przyjmowani są interesanci w sprawach pomocy społecznej.

W pokoju Nr 17 Kierownik Ośrodka, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach jak również w sprawach skarg i wniosków.

Wnioski przyjmowane są również w wersji elektronicznej poprzez Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl

 

9. Dane do faktur

Podatnik: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, NIP: 839-003-01-53

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

 

10. Teren działania pracowników socjalnych

REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE

OD 01 SIERPNIA 2020 ROKU

 

ELŻBIETA SROKA – SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Praca w terenie w godz. 9.00 – 14.00: poniedziałek, środa, piątek

Przyjmowanie interesantów w godz. 9.00 – 15.00: wtorek, czwartek

 

MIEJSCOWOŚCI:

DĘBINA, DOMINEK, DALIMIERZ PRZEWŁOCKI, GĄBINO, OSIEKI SŁUPSKIE, PODDĄBIE, WYTOWNO, PRZEWŁOKA, ZAPADŁE, ORZECHOWO

 

MAŁGORZATA SZYMENDERSKA- PRACOWNIK SOCJALNY

Praca w terenie w godz. 9.00 – 14.00: poniedziałek, środa, piątek

Przyjmowanie interesantów w godz. 9.00 – 15.00: wtorek, czwartek

 

MIEJSCOWOŚCI:

BAŁAMĄTEK, OBJAZDA, MACHOWINKO, ROWY

 

JOANNA GIELAR – PRACOWNIK SOCJALNY

Praca w terenie w godz. 9.00 – 14.00: wtorek, czwartek, piątek

Przyjmowanie interesantów w godz. 9.00 – 15.00: poniedziałek, środa

 

MIEJSCOWOŚCI:

GRABNO, ZIMOWISKA, LĘDOWO, LĘDOWO OSIEDLE, MACHOWINO, MODLINEK, PĘPLINO, REDWANKI

 

KATARZYNA KRYSZAŁOWICZ-MIKE – PRACOWNIK SOCJALNY

Praca w terenie w godz. 9.00 – 14.00: wtorek, czwartek, piątek

Przyjmowanie interesantów w godz. 9.00 – 15.00: poniedziałek, środa

 

MIEJSCOWOŚCI:

DUNINOWO, DUNINÓWKO, GOLĘCINO, KRĘŻOŁKI, MODŁA, STARKOWO, WODNICA, CHARNOWO, NIESTKOWO, ZABŁOCIE, MOŻDŻANOWO, ZALESKIE