WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

 

 

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
NIEBIESKA LINIA 800 12 00 02 ...

 

Telefon jest bezpłatny i działa przez całą dobę
Porady prawne w pon. – pt. w godz. 17:00 – 21:00
Pod numerem 22 666 28 50
(opłata wg. stawek operatora)


www.niebieskalinia.inf
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
skype: pogotowie.niebieska.linia
(również w języku migowym)

 

 

Kampania informacyjna - Stop Przemocy - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce

 


ZASADY DZIAŁANIA


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tut. Ośrodek podjął działania w kierunku realizacji zadań ustawy. I tak:

 1. Rada Gminy Ustka Uchwałą Nr XXXIX/467/2010 z dnia 23 września 2010 roku przyjęła „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2020”,
 2. Rada Gminy Ustka Uchwałą Nr XXXIX/468/2010 z dnia 23 września 2010 roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

Wójt Gminy Ustka podpisała porozumienia w sprawie współpracy w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego z następującymi podmiotami:

 1. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Ustce,
 2. Komendantem Komisariatu Policji w Ustce,
 3. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zaleskich,
 4. Prezesem Sądu Rejonowego w Słupsku,
 5. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
 6. Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Wójt Gminy Ustka Zarządzeniem Nr 0050.547.2014 z dnia 31 lipca 2014 roku powołała Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w następującym składzie:

 1. Aldona Dawidowicz – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Ustce,
 2. Robert Karpiński- dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce,
 3. Sebastian Chabros - dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce,
 4. Anna Siudek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich,
 5. Bogumiła Sierdzińska - kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku,
 6.  Danuta Gierszyńska - kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku,
 7. Alicja Roguszczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
 8. Wanda Wysocka – pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Utworzenie Zespołu daje szansę stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz zdecydowanego podniesienia skuteczności udzielanej pomocy w środowiskach doświadczających przemocy.

Koordynatorem działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie  Gminy Ustka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

 

Wójt Gminy Ustka Zarządzeniem Nr 0050.586.2018 z dnia 10 października 2018 roku powołała Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w następującym składzie:

 1. Aldona Dawidowicz – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Ustce,

 2. Radosław Pestka- dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce,

 3. Sebastian Chabros - dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce,

 4. Anna Siudek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich,

 5. Bogumiła Sierdzińska - kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku,

 6. Danuta Gierszyńska - kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku,

 7. Alicja Roguszczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,

 8. Wanda Wysocka – pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Powyższe nastąpiło w związku ze zmianą na stanowisku dzielnicowego Komisariatu Policji w Ustce.

 


Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie


 

 

 

 


ULOTKA DLA OFIAR PRZEMOCY


 

Ustka, dnia 01-03-2019 roku

 

,,TEMAT PRZEMOCY- WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” W GMINIE USTKA

 

 Dnia 25.02.2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Niestkowie w Gminie Ustka odbyły się warsztaty dla Seniorów i Opiekunów projektu ,,Srebrna Sieć”. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 29 osób. Na spotkaniu poruszony został temat przemocy, jej rodzaje, podnoszenie społecznej wrażliwości, poszerzenie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, a co za tym idzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczeniu jej skutków. Omówiono zachowania agresywne - przemocowe, sposoby asertywnego radzenia sobie z przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną. Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzono też własne podejście do zachowań o charakterze przemocowym. Ważnym elementem wykładów było zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy. Zajęcia prowadzone były przez partnera społecznego „Spectrum Research” Agnieszka Małecka- Jagła. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.