WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny


ZASADY DZIAŁANIA


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tut. Ośrodek podjął działania w kierunku realizacji zadań ustawy. I tak:

 1. Rada Gminy Ustka Uchwałą Nr XXXIX/467/2010 z dnia 23 września 2010 roku przyjęła „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2020”,
 2. Rada Gminy Ustka Uchwałą Nr XXXIX/468/2010 z dnia 23 września 2010 roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

Wójt Gminy Ustka podpisała porozumienia w sprawie współpracy w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego z następującymi podmiotami:

 1. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Ustce,
 2. Komendantem Komisariatu Policji w Ustce,
 3. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zaleskich,
 4. Prezesem Sądu Rejonowego w Słupsku,
 5. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
 6. Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Wójt Gminy Ustka Zarządzeniem Nr 0050.547.2014 z dnia 31 lipca 2014 roku powołała Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w następującym składzie:

 1. Aldona Dawidowicz – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Ustce,
 2. Robert Karpiński- dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce,
 3. Sebastian Chabros - dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce,
 4. Anna Siudek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich,
 5. Bogumiła Sierdzińska - kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku,
 6.  Danuta Gierszyńska - kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku,
 7. Alicja Roguszczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
 8. Wanda Wysocka – pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Utworzenie Zespołu daje szansę stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz zdecydowanego podniesienia skuteczności udzielanej pomocy w środowiskach doświadczających przemocy.

Koordynatorem działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie  Gminy Ustka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

 

Wójt Gminy Ustka Zarządzeniem Nr 0050.586.2018 z dnia 10 października 2018 roku powołała Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w następującym składzie:

 1. Aldona Dawidowicz – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Ustce,

 2. Radosław Pestka- dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce,

 3. Sebastian Chabros - dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce,

 4. Anna Siudek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich,

 5. Bogumiła Sierdzińska - kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku,

 6. Danuta Gierszyńska - kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku,

 7. Alicja Roguszczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,

 8. Wanda Wysocka – pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Powyższe nastąpiło w związku ze zmianą na stanowisku dzielnicowego Komisariatu Policji w Ustce.

 


Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie


 

 

 

 


ULOTKA DLA OFIAR PRZEMOCY