WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

 


 

Zarządzenie Nr 0050.796.2023 Wójta Gminy Ustka z dnia 05 października 2023 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Ustka.

 

Zarządzenie Nr 0050.696.2023 Wójta Gminy Ustka z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Zarządzenie Nr 0050.587.2022 Wójta Gminy Ustka z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Zarządzenie Nr 0050.323.2020 Wójta Gminy Ustka z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.


Ustka, dnia 06-07-2021r.

 

Informator o podmiotach  realizujących oddziaływania wobec osób stojących przemoc w rodzinie w  powiecie słupskim.

 


 

Ustka, dnia 30-04-2020 rok

 

Przedstawiamy Państwu poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

 

Osobisty plan awaryjny poradnik.pdf


Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Epidemia koronawirusa oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w sposób diametralny zmieniły życie ofiar przemocy domowej. Wychodząc naprzeciw osobom doznającym przemocy domowej, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z „Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotowali tzw. „plan awaryjny” –  informacje użyteczne w dobie pandemii. Ów plan obejmuje kilka kroków wśród których znalazły się:

– Obserwacja zachowania osoby agresywnej:
– Nauka dbania dzieci o bezpieczeństwo w tym wyposażenie wiedzę o instytucjach pomocowych
– Lokalizacja tzw. bezpiecznego miejsca – unikanie kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty.
– Przygotowanie do ucieczki, spakowanie do podręcznej torby niezbędnych rzeczy, aby w każdej chwili móc ją zabrać.

Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:
– Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty
– Leki
– Telefon
– Pieniądze/ karta płatnicza
– Ładowarka
– Numery ważnych telefonów
– Klucze do domu
– Obdukcje lekarskie (jeśli masz)
– Numery kont bankowych (zapisane)
– Bielizna na zmianę
– Szczoteczka do zębów
– Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu).
Nie należy uciekać od dzieci!, gdyż one również mogą być zagrożone.

– Poznanie swoich sojuszników – rozmowa z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w domu.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami każdego z kroków po adresem:
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

 


 


 

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
NIEBIESKA LINIA 800 12 00 02 ...

 

Telefon jest bezpłatny i działa przez całą dobę
Porady prawne w pon. – pt. w godz. 17:00 – 21:00
Pod numerem 22 666 28 50
(opłata wg. stawek operatora)


www.niebieskalinia.inf
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
skype: pogotowie.niebieska.linia
(również w języku migowym)

 

 


Kampania informacyjna - Stop Przemocy - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce

 


 


ZASADY DZIAŁANIA


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tut. Ośrodek podjął działania w kierunku realizacji zadań ustawy. I tak:

 1. Rada Gminy Ustka Uchwałą Nr XXXIX/467/2010 z dnia 23 września 2010 roku przyjęła „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2020”,
 2. Rada Gminy Ustka Uchwałą Nr XXXIX/468/2010 z dnia 23 września 2010 roku określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

Wójt Gminy Ustka podpisała porozumienia w sprawie współpracy w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego z następującymi podmiotami:

 1. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Ustce,
 2. Komendantem Komisariatu Policji w Ustce,
 3. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zaleskich,
 4. Prezesem Sądu Rejonowego w Słupsku,
 5. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce,
 6. Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Utworzenie Zespołu daje szansę stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz zdecydowanego podniesienia skuteczności udzielanej pomocy w środowiskach doświadczających przemocy.

Koordynatorem działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie  Gminy Ustka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

 

Wójt Gminy Ustka Zarządzeniem Nr 0050.122.2019 z dnia 07 sierpnia 2019 roku powołała Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w następującym składzie:

 1. Lidia Orłowska-Getler – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Ustce;

 2. Radosław Pestka - dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce;

 3. Sebastian Chabros – dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustce;

 4. Jacek Goreński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Objeździe;

 5. Bogumiła Sierdzińska - kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku;

 6. Danuta Gierszyńska – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku;

 7. Aldona Dawidowicz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce;

 8. Jolanta Wangin – specjalista pracy socjalnej;

 9. Wanda Wysocka – pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustce.


 

 


Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie


 

 

 


Ustka, dnia 01-03-2019 roku

 

,,TEMAT PRZEMOCY- WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” W GMINIE USTKA

 

 Dnia 25.02.2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Niestkowie w Gminie Ustka odbyły się warsztaty dla Seniorów i Opiekunów projektu ,,Srebrna Sieć”. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 29 osób. Na spotkaniu poruszony został temat przemocy, jej rodzaje, podnoszenie społecznej wrażliwości, poszerzenie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, a co za tym idzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczeniu jej skutków. Omówiono zachowania agresywne - przemocowe, sposoby asertywnego radzenia sobie z przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną. Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzono też własne podejście do zachowań o charakterze przemocowym. Ważnym elementem wykładów było zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy. Zajęcia prowadzone były przez partnera społecznego „Spectrum Research” Agnieszka Małecka- Jagła. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.