WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Projekt „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy”

Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy”

Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja projektu „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy”. W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja projektu, jednakże już pod inna nazwą.

 


 


 

Projekt ,,Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustka, dnia 29-07-2021r.

 

W dniu 27 lipca 2021r. na świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyły się warsztaty kulinarno-dietetyczne dla uczestników projektu „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy”, którzy objęci są wsparciem w postaci produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Bank Żywności Słupsku i miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestnicy przygotowywali potrawy z otrzymywanych produktów z Programu POPŻ.

W warsztatach uczestniczyło 10 osób z terenu gminy Ustka.

 


 

 

Ustka, dnia 14-10-2020 rok

 

WYCIECZKA INTEGRACYJNO- EDUKACYJNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„AZYMUT NA ZATRUDNIENIE W CIS ROWY”

 

W związku z realizacją projektu "Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy" w gminie Ustka, dnia 12.10.2020 roku odbył się wyjazd integracyjno-edukacyjny do Pasieki ,,Wędrowna Barć” w miejscowości Krzemienica. W wyjeździe udział wzięło 7 uczestników projektu: ,, Azymut na zatrudnienie w CIS w Rowach” oraz opiekunowie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce i CIS w Rowach. Główną atrakcją była „Sala Pszczelarska”, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć ekspozycję dawniej używanego sprzętu pasiecznego. Zainteresowaniem cieszył się również szklany ul, w którym widać było pracujące pszczoły. Uczestnikom został przedstawiony pokaz i demonstracja sprzętu pszczelarskiego oraz prezentacja filmów poglądowych z udziałem właścicieli pasieki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Zielona Lekcja, czyli pogadanka o pszczołach i pracy pszczelarza w pasiece, a także rozmowa o ochronie środowiska naturalnego. Uczestnicy mogli uzyskali informację o produktach pszczelich pozyskiwanych w pasiece i ich walorach zdrowotnych. Spotkanie zakończyło się gorącym poczęstunkiem złożonym z dań gorących oraz deserów . Zamierzone cele wycieczki zostały zrealizowane.