WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Projekt ,,Srebrna Sieć 2

Ustka, dnia 09-06-2021 r.

 


Ustka, dnia 02-06-2021

 

 


 

Dostępny już jest punkt informacyjno- poradniczy dla Seniorów w formie Srebrnego Telefonu.

Ponadto zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.srebrnasiec.pl, która zawiera aktualności projektowe projektu ,,Srebrna Sieć II" oraz przydatne i ciekawe informacje dla Seniorów.


 

Tytuł projektu

Srebrna Sieć II

Nr. projektu

RPPM.06.02.02-22-0059/20

Działanie 06.02

Usługi Społeczne

Poddziałanie

06.02.02

Okres realizacji

1.12.20- 30.06.23


 

Projekt „Srebrna Sieć II”

1 grudnia br. rozpoczęto realizację projektu Srebrna Sieć II. Jest to projekt partnerski 11 podmiotów (Powiatu Słupskiego, 8 gmin: Kobylnica, Kępice, Słupsk, Dębnica Kaszubska, Potęgowo, Ustka, Smołdzino i Główczyce oraz 2 podmiotów społecznych – Stowarzyszenia „My dla Was” z Przytocka i Altra Consulting spółka z.o.o. z Gdańska). Stanowi on kontynuację i uzupełnienie działań z pierwszego projektu Srebrna Sieć.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 263 seniorów oraz 40 opiekunów osób starszych.

W ramach działań niesamodzielni seniorzy będą mogli skorzystać z usług sąsiedzkich, specjalistycznych i asystenckich. Kolejnych 80 osób objętych zostanie usługami teleopieki, doposażona będzie również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowery stacjonarne.

Powstanie 14 Klubów Seniora, w ramach których zaplanowane są systematyczne spotkania, wycieczki, zajęcia animacyjne. Utworzona zostanie Powiatowa Rada Senioralna.

Odbędą się szkolenia dla opiekunów faktycznych, dla seniorów, dla animatorów zajęć w Klubach Seniora, dla Rad Senioralnych.

W ramach animacji środowiska organizowane będą Srebrne Pikniki, działał będzie również wolontariat senioralny, poradnictwo senioralne – Srebrny Telefon oraz mobilne poradnictwo psychologiczne.

Projekt będzie realizowany od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu – 4.290.086,50 zł

Dofinansowanie – 4.075.582,17 zł


 

 Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

 


 

 

Tytuł projektu

Srebrna Sieć II

Nr. projektu

RPPM.06.02.02-22-0059/20

Działanie 06.02

Usługi Społeczne

Poddziałanie

06.02.02

Okres realizacji

1.12.20- 30.06.23


 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „Srebrna Sieć II”

Ruszyła rekrutacja uczestników projektu pn. „Srebrna Sieć II”. Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku 60+, niesamodzielne lub wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Będzie to 20 osób z terenu gminy Ustka, w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn. Mile widziane osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, tel:598 147-197.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają również pracownicy socjalni: Elżbieta Sroka, Joanna Gielar tele kontaktowy 609-528-737

regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Srebrna Sieć II
kryteria doboru uczestników projektu Srebrna Sieć II
Formularz zgłoszeniowy dla osób w wieku powyżej 60 lat