WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Projekt ,,Srebrna Sieć 2

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU ,, SREBRNA SIEĆ II”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w okresie od 01.12.2020r. do 31.10.2023r. realizował projekt partnerski ,,Srebrna Sieć II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0059/20-00).

Projekt ,,Srebrna Sieć II” był projektem partnerskim 11 podmiotów: Powiatu Słupskiego, 8 gmin: Kobylnicy, Kępic, Słupska, Dębnicy Kaszubskiej, Potęgowa, Ustki, Smołdzina i Główczyc oraz 2 podmiotów społecznych – Stowarzyszenia „My dla Was” z Przytocka i Altra Consulting spółka z.o.o. z Gdańska.

Projekt stanowił kontynuację, wzmocnienie i uzupełnienie działań skierowanych do seniorów 60+ (wymagających wsparcia, o różnym stopniu niesamodzielności, w tym seniorów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi w ramach pierwszego projektu ,,Srebrna Sieć”.

W ramach projektu ,,Srebrna Sieć II”, działaniami projektowymi zostali objęci seniorzy z terenu gminy Ustka, dla których wdrożono szereg usług społecznych odpowiadających na ich zindywidualizowane potrzeby. W ramach trwałości projektu przez okres 36 m-cy tj. od 1.11.2023r. do 31.10.2026 r. Gmina Ustka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce deklaruje gotowość do realizacji usług społecznych.

Trwałość projektu ,,Srebrna Sieć II” obejmować będzie gotowość do realizacji świadczenia usług opiekuńczych dla seniorów 60+ z terenu gminy Ustka wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nadal będzie funkcjonować Klub Seniora w Machowinie. Seniorzy będą mogli skorzystać z sąsiedzkich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz zdalnych usług opiekuńcze z zakresu teleopieki domowej.

 

 


                                                                                    Ustka, dnia 07-06-2021 r.

 

Tytuł projektu

Srebrna Sieć II

Nr. projektu

RPPM.06.02.02-22-0059/20

Działanie 06.02

Usługi Społeczne

Poddziałanie

06.02.02

Okres realizacji

1.12.20- 30.06.23

 

UROCZYSTE OTWARCIE KLUBU SENIORA W MACHOWINIE.

 

W dniu 05 lipca 2021r. w świetlicy wiejskiej w Machowinie nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Seniora dofinansowanego w ramach realizacji projektu „Srebrna Sieć II” - Działanie 06.02. Usługi Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na uroczystość zaproszeni przez Panią Wójt Annę Sobczuk-Jodłowską zostali :Starosta powiatu słupskiego, Dyrektor PCPR Słupsk z koordynatorem projektu, kierownik GOPS Ustka z animatorami i animatorem senioralnym oraz zespół ludowy „Kwiat paproci” pod kierownictwem P. Krzysztofa Szpot, zapewniający oprawę muzyczną.

Po oficjalnych przemowach zaproszonych gości, P. Wójt wręczyła przewodniczącej Klubu upominki dla klubowiczów, członkowie Rady Sołeckiej wręczyli przedstawicielom Klubu Seniora statuetkę ufundowaną przez mieszkańców Machowina w dowód uznania ich dotychczasowej działalności.

Następnie zespół muzyczny „Kwiat Paproci” z Machowina pod kierownictwem P. Krzysztofa Szpot zaprezentował swój repertuar przygotowany specjalnie na tę okoliczność.

W tym czasie zaproszeni goście oraz klubowicze delektowali się poczęstunkiem: smakołykami, domowymi ciastami oraz ciepłymi i zimnymi napojami.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki:bukieciki lawendy oraz ciasteczka przygotowane przez klubowiczów.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy wszystkim zaangażowanym, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu i świętowaniu Klubu Seniora w Machowinie.

 


 


Ustka, dnia 09-06-2021 r.

 


Ustka, dnia 02-06-2021

 

 


 

Dostępny już jest punkt informacyjno- poradniczy dla Seniorów w formie Srebrnego Telefonu.

Ponadto zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.srebrnasiec.pl, która zawiera aktualności projektowe projektu ,,Srebrna Sieć II" oraz przydatne i ciekawe informacje dla Seniorów.


 

Tytuł projektu

Srebrna Sieć II

Nr. projektu

RPPM.06.02.02-22-0059/20

Działanie 06.02

Usługi Społeczne

Poddziałanie

06.02.02

Okres realizacji

1.12.20- 30.06.23


 

Projekt „Srebrna Sieć II”

1 grudnia br. rozpoczęto realizację projektu Srebrna Sieć II. Jest to projekt partnerski 11 podmiotów (Powiatu Słupskiego, 8 gmin: Kobylnica, Kępice, Słupsk, Dębnica Kaszubska, Potęgowo, Ustka, Smołdzino i Główczyce oraz 2 podmiotów społecznych – Stowarzyszenia „My dla Was” z Przytocka i Altra Consulting spółka z.o.o. z Gdańska). Stanowi on kontynuację i uzupełnienie działań z pierwszego projektu Srebrna Sieć.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 263 seniorów oraz 40 opiekunów osób starszych.

W ramach działań niesamodzielni seniorzy będą mogli skorzystać z usług sąsiedzkich, specjalistycznych i asystenckich. Kolejnych 80 osób objętych zostanie usługami teleopieki, doposażona będzie również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rowery stacjonarne.

Powstanie 14 Klubów Seniora, w ramach których zaplanowane są systematyczne spotkania, wycieczki, zajęcia animacyjne. Utworzona zostanie Powiatowa Rada Senioralna.

Odbędą się szkolenia dla opiekunów faktycznych, dla seniorów, dla animatorów zajęć w Klubach Seniora, dla Rad Senioralnych.

W ramach animacji środowiska organizowane będą Srebrne Pikniki, działał będzie również wolontariat senioralny, poradnictwo senioralne – Srebrny Telefon oraz mobilne poradnictwo psychologiczne.

Projekt będzie realizowany od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu – 4.290.086,50 zł

Dofinansowanie – 4.075.582,17 zł


 

 Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

 


 

 

Tytuł projektu

Srebrna Sieć II

Nr. projektu

RPPM.06.02.02-22-0059/20

Działanie 06.02

Usługi Społeczne

Poddziałanie

06.02.02

Okres realizacji

1.12.20- 30.06.23


 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „Srebrna Sieć II”

Ruszyła rekrutacja uczestników projektu pn. „Srebrna Sieć II”. Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku 60+, niesamodzielne lub wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Będzie to 20 osób z terenu gminy Ustka, w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn. Mile widziane osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, tel:598 147-197.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają również pracownicy socjalni: Elżbieta Sroka, Joanna Gielar tele kontaktowy 609-528-737

regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Srebrna Sieć II
kryteria doboru uczestników projektu Srebrna Sieć II
Formularz zgłoszeniowy dla osób w wieku powyżej 60 lat