WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Projekt "Srebrna Sieć"

RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

OSTATNIE SZKOLENIE SENIORÓW

PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W OBJEŹDZIE

Dnia 09.12.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyło się ostatnie już szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane  z COVID-19 w spotkaniu mogła wziąć udział ograniczona ilość osób. Podczas spotkania trenerzy podsumowali z uczestnikami cykl zajęć szkoleniowych, edukacyjnych, realizowanych w latach 2018-2020 w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w codziennej aktywności. Omówiono i przeprowadzono ćwiczenia aktywizacyjne. W ostatniej części spotkania Seniorom projektu ,,Srebrna Sieć” zostały wręczone dyplomy (ukończenia cyklu szkoleń). Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

OSTATNIE SZKOLENIE OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W OBJEŹDZIE

 

Dnia 09.12.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyło się ostatnie już szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane  z COVID-19 w spotkaniu mogła wziąć udział ograniczona ilość osób. Podczas spotkania trenerzy podsumowali z uczestnikami cykl zajęć szkoleniowych, edukacyjnych, realizowanych w latach 2018-2020. Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne. W drugiej części spotkania omówiono temat pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. W ostatniej części spotkania opiekunom projektu ,,Srebrna Sieć” zostały wręczone dyplomy (ukończenia cyklu szkoleń). Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

Konkurs ,,Srebrne Serce"
 

Była to druga edycja konkursu organizowanego w ramach projektu "Srebrna sieć". Konkurs skierowany jest do aktywnych seniorów 60+, którzy chętnie angażują się w działania na rzecz gminy i społeczności lokalnej. Jego celem jest promowanie aktywności społecznej osób starszych i nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć.

 

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody
I miejsce - pani Zofia Stodoła
II miejsce - pani Jadwiga Ostrowska
III miejsce - pani Bożena Duda
oraz wyróżnienie dla pana Andrzeja Laskowskiego
Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe oraz bony pieniężne na zakupy w drogerii.
Serdecznie gratulujemy!

 

SZKOLENIE DLA SENIORÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W DUNINOWIE 14.10.2020 r.

Dnia 14.10.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. Tematem szkolenia była ergonomia otoczenia osoby starszej. Na spotkaniu omówiono zasady planowania ergonomii w mieszkaniu seniora. Przedstawiono zastosowanie urządzeń wspomagających opiekę: teleopiekę domową, opaski monitorujące, czujniki itp. Omówiono i przeprowadzono szereg ćwiczeń aktywizacyjnych w tym ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne oraz ćwiczenia na orientację. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

 

 

 

 

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. 12.08.2020

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W DUNINOWIE 14.10.2020 r.

Dnia 14.10.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla opiekunów projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno – zapoznawczy. W drugiej części spotkania trenerzy omówili choroby wieku senioralnego: Alzheimera, Parkinsona, choroby nowotworowe, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, osteoporozę, miażdżycę, cukrzycę, choroby otępienne. Omówiono biologiczny proces starzenia się organizmu. Podczas szkolenia opiekunowie mogli uzyskać informację jak postępować z osobami po udarze mózgu czy też po hiperglikemii. Omówiono tematy problemów psychicznych osób starszych oaz depresję wieku senioralnego. Opiekunowie uzyskali informację jak pomagać seniorowi choremu na depresję. Uczestnicy aktywnie  brali udział w przygotowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

 

Ustka, dnia 25-08-2020 rok.

RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniach 18 i 25 sierpnia 2020 r. w ramach projektu ,, Srebrna Sieć” odbyły się w świetlicy wiejskiej w Duninowie warsztaty dla wolontariuszy na temat: Jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe u seniorów. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z tematami związanymi z zasadami zdrowego odżywiania. Zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu roli żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, nadwaga), jakie są uwarunkowania zachowań żywieniowych, dowiedzieli się jak bardzo na zmianę nawyków ma wpływ środowisko, w którym przebywają, jak unikać błędów oraz jak i co jeść, aby być zdrowym.

 

Opiekun wolontariatu

 


 

 

Ustka, dnia 24-08-2020 rok

 

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. 12.08.2020

 

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” ŚWIETLICA WIEJSKA W NIESTKOWIE 12.08.2020 r.


 

 Dnia 12.08.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla opiekunów projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno - zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne. W drugiej części spotkania trenerzy omówili temat starości i starzenia się organizmu człowieka. Przedstawiono biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się organizmu. Omówiono choroby wieku senioralnego i choroby otępienne. Na spotkaniu omówiono również temat wieku biologicznego. Uczestnicy aktywnie  brali udział w przygotowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.


SZKOLENIE DLA SENIORÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” ŚWIETLICA WIEJSKA W NIESTKOWIE 12.08.2020 r.


 

Dnia 12.08.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. W trakcie warsztatów omówiono zasady żywienia osób starszych. Seniorzy otrzymali teoretyczne oraz praktyczne informacje w jaki sposób powinni się odżywiać, aby zachować organizm w dobrej kondycji. Przedstawiono przykłady diety w wieku starszym. Podczas spotkania Seniorzy poznali piramidę żywienia opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia, przedstawiono w jaki sposób komponować posiłek. Podczas warsztatów Seniorzy mogli uzyskać informację o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

  


 

 

 

Ustka, dnia 24-07-2020 rok

 

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.
 

SZKOLENIE DLA SENIORÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W NIESTKOWIE

 Dnia 22.07.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. Zajęcia obejmowały podstawy udzielania pierwszej pomocy, postępowanie w stanach nagłych i chorobach przewlekłych u osób dorosłych, pierwsza pomoc w urazach, ranach, amputacjach, porażeniu prądem, wbitym ciele obcym, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanym oddechem i nie oddychającym. Seniorzy poznali strategie postępowania w określonych wypadkach- jak postępować z osobą podczas ataku padaczki, jak udzielić pierwszej pomocy przy zadławieniach, omdleniach, złamaniach, ranach, oparzeniach, co może oznaczać ból w klatce piersiowej i jakie kroki należy podjąć. Omówiono i przeprowadzono szereg ćwiczeń aktywizacyjnych w tym ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne oraz ćwiczenia na orientację. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W NIESTKOWIE

 Dnia 22.07.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla Opiekunów projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania omówiono problem starzenia się społeczeństwa oraz przedstawiono temat aktywizacji seniorów. Omówiono i przeprowadzono szereg ćwiczeń aktywizacyjnych w tym ćwiczenia usprawniające funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne oraz ćwiczenia na orientację. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszystkich obostrzeń.

 


 

                                                 Ustka, dnia 25 czerwca 2020 roku

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W DUNINOWIE

 

Dnia 17 czerwca 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla Opiekunów projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez dwóch trenerów miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części trenerzy omówili temat zarządzania czasem pracy. Na początku dyskutowali z uczestnikami na temat tego jak istotne jest prawidłowe zarządzenie czasem. Przedstawiono czynniki wpływające na błędy w planowaniu i realizacji planów. Następnie uczestnicy wykonali ćwiczenie „dokąd zmierzam- jak widzę siebie za 5 lat”- miało na celu uświadomienie przez uczestnika jego celów życiowych i długoterminowych. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.


 


 

                                                Ustka, dnia 25 czerwca 2020 roku

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

 

SZKOLENIE DLA SENIORÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W DUNINOWIE

 

Dnia 17 czerwca 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenie sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, a także rozpoznawanie komunikacji, asertywności, lepsze radzenie sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu seniora. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu i czynności poznawczych wśród seniorów, został przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.


 


 

 

Ustka, dnia 12-02-2020 rok

SZKOLENIE DLA SENIORÓW

PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” ŚWIETLICA WIEJSKA W NIESTKOWIE

 

 Dnia 12 lutego 2020 roku, w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. Tematem szkolenia była profilaktyka uzależnień i współuzależnienia. Przeprowadzono również wykład teoretyczny dotyczący typów uzależnień oraz zasad współuzależnienia. Przeprowadzono ćwiczenia dotyczące rozróżniania zagrożeń wynikających z substancji i zachowań uzależniających. Poruszono temat zażywania substancji psychoaktywnych w wieku starszym. W ostatniej części spotkania przeprowadzono trening pamięci i koncentracji.

 


 

Ustka, dnia 12-02-2020 rok

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”ŚWIETLICA WIEJSKA W NIESTKOWIE

 

 Dnia 12 lutego 2020 roku, w świetlicy wiejskiej w Niestkowie odbyło się szkolenie dla  opiekunów  projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania przedstawiono temat starzenia się oraz obecnych i czekających nas zmian demograficznych. Przedstawiono teorie dotyczące starości, granicy jej wyznaczania . Zaznaczono różnice w zakresie jej postrzegania i planowania. Poruszono temat długowieczności oraz starzenia się społeczeństwa. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.

 

 

Ustka, dnia 02-12-2019 rok

Konkurs ,,Srebrne serce” w Gminie Ustka

 

W 2019 r. po raz pierwszy odbył się konkurs na Najbardziej Aktywnego Seniora z Gminy Ustka. Celem konkursu było promowanie aktywności społecznej osób starszych i nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gminy Ustka.

Konkurs organizowany był przez Radę Seniorów Gminy Ustka oraz Opiekuna Wolontariatu w ramach projektu ,,Srebrna Sieć”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków trwał od 10 czerwca do 30 września 2019 r. Wpłynęło 7 kandydatur zgłoszonych zgodnie z regulaminem przez Sołtysów, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia.

Członkowie Rady Seniorów Gminy Ustka, którzy wchodzili w skład komisji konkursowej przyznali:

I miejsce Pani Halinie Wietrak,

II miejsce Pani Bożenie Horodeckiej,

III miejsce Pani Danucie Tomczyk.

Komisja konkursowa również doceniła zasługi pozostałych laureatów tj. Pana Jerzego Wyrzykowskiego, Pani Czesławy Długoszek, Pani Danuty Oleszkiewicz, Pana Romualda Rogozińskiego.

W dniu 29-11-2019 r. na sesji Rady Gmina Ustka zostały wręczone zwycięzcą statuetki i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i upominkami.

Następna edycja konkursu na Najbardziej Aktywnego Seniora w Gminie Ustka odbędzie się w 2020 r.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Ustka, dnia 25-11-2019 rok

 

Informacja dotycząca warsztatów kompetencyjnych dla wolontariuszy.

 

W dniu 25.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Duninowie, Gmina Ustka odbyły się warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy prowadzone przez Panią Katarzynę Delicką z Centrum Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki, Poradnia Psychologiczna Dzieci, Młodzieży, Rodzin.

Tematem szkolenia był ,,Trening rozwoju osobistego i zawodowego – warsztaty interpersonalne.” Wykłady miały na celu rozwój różnorodnych umiejętności osobistych oraz kompetencji komunikacyjnych oraz pomoc w opanowaniu emocji w trudnych sytuacjach, komunikacji i krytykowaniu w sposób konstruktywny. Uczestnicy zdobyli wiedzę o typowych wyzwaniach życiowych i zasobach człowieka, nauczyli się jak diagnozować, zmniejszać i zapobiegać stresowi
w życiu i pracy. Trening rozwoju osobistego i zawodowego gwarantował wzrost zaufania do ludzi, wzrost otwartości, zwiększenie swobody wyrażania uczuć i myśli, elastyczność zachowania, poprawę samooceny, poczucie większej odpowiedzialności za swoje życie.

 

 

 

 

 

Ustka, dnia 19-11-2019 roku

 

Prezentacja dot. projektu "Srebrna Sieć"

 

Prezentacja dot. projektu Srebrna Sieć 2019.pdf

 

 

Ustka, dnia 19-11-2019 rok

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” 13.11.2019 ŚWIETLICA WIEJSKA W OBJEŹDZIE

 

Dnia 13 listopada 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyło się szkolenie dla uczestników projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne. W drugiej części spotkania przedstawiono temat racjonalnego żywienia. Omówiono zasady żywienia na podstawie piramidy żywienia. Trenerzy poruszyli również temat mitów żywieniowych. Podkreślono wpływ żywienia na zdrowie człowieka. Wskazano zalecane źródła pozyskania składników odżywczych oraz dobowe zapotrzebowanie na te składniki. Przekazano informacje na temat konieczności picia wody. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.

 

 

Ustka, dnia  19-11-2019 roku

 

SZKOLENIA DLA SENIORÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” 13.11.2019 ŚWIETLICA W OBJEŹDZIE

 

Dnia 13 listopada 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyło się kolejne ze szkoleń dla Seniorów projektu: ,,Srebrna Siec”. Tematem szkolenia były jednostki chorobowe w wieku senioralnym. Seniorzy ćwiczyli również rozróżnienie chorób otępiennych, zaburzeń związanych z wiekiem, profilaktykę udarów oraz postępowanie rehabilitacyjne po ich wystąpieniu. Na koniec szkolenia przeprowadzono trening pamięci i koncentracji.

 

 

Ustka, dnia 13-11-2019 rok

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”W GMINIE USTKA

Dnia 16.10.2019 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla opiekunów projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne .W drugiej części spotkania trenerzy kontynuowali podczas szkolenia tematykę komunikacji interpersonalnej. Spotkanie poświęcone było głównie tematyce komunikacji werbalnej. Omówiono typy osobowości oraz sposoby komunikacji z osobami je posiadającymi. Wskazano problemy komunikacyjne pomiędzy opiekunem a podopiecznym wynikające z różnic osobowościowych. Przeprowadzono ćwiczenie „bajka o czterech płaszczach”, „głuchy telefon”, „znajdź fałszywe informacje”. Podczas spotkania poruszono również temat porozumienia bez agresji. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.

 

 

Ustka, dnia 13-11-2019

 

SZKOLENIE DLA SENIORÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” W GMINIE USTKA

 

Dnia 16.10.2019 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. Tematem szkolenia było radzenie sobie z konfliktami oraz sytuacjami manipulacyjnymi, radzenie sobie ze stresem, wyzwaniami codzienności, rozpoznawanie komunikacji, asertywności, radzenie sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu. Seniora. Dodatkowo w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych, każdorazowo zostanie przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji. Po ukończeniu szkolenia Senior będzie w stanie zastosować proponowane treści w życiu codziennym.