WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Dodatek osłonowy

08-01-2024 rok

 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku w tut. Ośrodku pokój nr 15. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie GOPS Ustka oraz w załączniku:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

 

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek i pismo przewodnie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres siedziby GOPS Ustka;

  • osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS Ustka - pokój nr 15.

 


 

W związku z wejściem w życie z dniem 04 stycznia 2022 r. ustawy o dodatku osłonowym informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Dunina 24.

  • osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS Ustka w godzinach od 7.30 do 15.30 (środa w godz. 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00)- pokój nr 15.

Ze względu na wciąż rosnące zagrożenie epidemiczne, zachęcamy do składania wniosków droga elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przychodząc do siedziby Ośrodka prosimy pamiętać o stosowaniu zasad bezpieczeństwa, bezwzględnie należy korzystać z maseczek, przestrzegać zasad dezynfekcji i dystansu społecznego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. stosuje się dochód za rok 2020 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego znajdują się na stronie Ministerstwa klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Wniosek do pobrania 

 

Instrukcja wypełnienia wniosku

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym