WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Dodatek osłonowy

W związku z wejściem w życie z dniem 04 stycznia 2022 r. ustawy o dodatku osłonowym informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Dunina 24.

  • osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS Ustka w godzinach od 7.30 do 15.30 (środa w godz. 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00)- pokój nr 15.

Ze względu na wciąż rosnące zagrożenie epidemiczne, zachęcamy do składania wniosków droga elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przychodząc do siedziby Ośrodka prosimy pamiętać o stosowaniu zasad bezpieczeństwa, bezwzględnie należy korzystać z maseczek, przestrzegać zasad dezynfekcji i dystansu społecznego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. stosuje się dochód za rok 2020 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego znajdują się na stronie Ministerstwa klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Wniosek do pobrania 

 

Instrukcja wypełnienia wniosku

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym