WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Dodatek węglowy

Dnia 11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 zł dla osoby w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem,zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Wójt Gminy Ustka przekazał powyższe zadanie do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ustce.

 

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce - gopsustka1) - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

  • osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS Ustka w godzinach od 7.30 do 15.30 (środa w godz. 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00)- pokój nr 15.

 

 

Wnioski o dodatek węglowy dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce przy ul. Dunina 24, oraz na stronie www.gops.ustka.pl

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 roku.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

 

Instrukcja wypełnienia wniosku