WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Świadczenie wychowawcze 500 +


PROGRAM RODZINA 500 +


Program "Rodzina 500plus" to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Zgodnie z ustawą na drugie i kolejne dziecko świadczenie ma być wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

 

Zgodnie z ustawą na drugie i kolejne dziecko świadczenie ma być wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Pierwsze dziecko otrzyma pomoc po spełnieniu kryterium dochodowego.

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek osobiście w:

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce przy ul. Dunina 24, w pokój Nr 15,

Wniosek za pośrednictwem Internetu będzie można złożyć za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- (empatia.mrpips.gov.pl)

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (http://epuap.gov.pl/)

  • bankowość elektroniczna

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać na nowy okres świadczeniowy od 01 sierpnia.

 

Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. W takim przypadku najważniejsze dokumenty dotyczące dochodu zostaną pozyskane przez Ośrodek samodzielnie.

 

Gdy wystąpi sytuacja, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia, np. zmieni się liczba członków rodziny, nastąpi zmiana sytuacji dochodowej rodziny trzeba będzie o tym niezwłocznie powiadomić tut. Ośrodek.

 

W przypadku marnotrawienia świadczenia, będzie ono przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług - np. żłobka czy zajęć pozalekcyjnych.

 

Wszelkich szczegółowych informacji dot. Programu „Rodzina 500+” udzielają pracownicy Ośrodka w pokojach Nr 15

a także telefonicznie pod nr tel. 59 8 147-197.