WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Program "Czyste Powietrze" - wydawanie zaświadczeń beneficjentom programu

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. , "Ciepłe Mieszkanie"

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek można złożyć: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce ul. Dunina 24, pokój Nr 15

  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem platformy ePuap.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który dostępny jest poniżej.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska 

Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl