WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Program "Czyste Powietrze" - wydawanie zaświadczeń beneficjentom programu

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Ustce realizuje nowe zadanie tj. wydawanie zaświadczeń beneficjentom programu "Czyste powietrze".

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w GOPS Ustka, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Ośrodka lub przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do Ośrodka zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

 

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r.poz. 1713).

 

Wszelkie informacje na temat Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Wzór żądania wydania zaświadczenia

Ulotka promocyjna Programu