WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Pomoc dla kombatantów

Kombatanci oraz osoby poddane represjom, jak również wdowa i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Represjonowanych. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o pomoc m.in. na leczenie i zakup leków, zakup opału, zakup sprzętu pomocniczego, dostosowanie mieszkania do osób niepełnosprawnych itp

Decyzję o przyznaniu pomocy pieniężnej wydaje Szef Urzędu na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.

 

Wnioski o udzielenie pomocy oraz wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku znajdują się pod wskazanym linkiem http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci.html