WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

24.05.2022

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuję informację dotyczącą strony opracowanej

przez MSWiA i Straż Graniczną.

 

Strona zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Poniższe linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

 

-  wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

-  wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

-  polska wersja strony MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dlauchodzcow-z-ukrainy

-  angielska wersja strony MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-forrefugees- from-ukraine