WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

16.11.2022

UWAGA ZMIANA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY I DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W związku z nowelizacją przepisów w sprawie wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż osoby których wnioski pozostały bez rozpoznania, mogą ponownie złożyć wniosek.

 

W świetle nowych przepisów istnieje możliwość przyznania dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla kilku gospodarstw domowych mieszkających pod jednym adresem zamieszkania, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania obu dodatków będą rozpatrywane w sytuacji, jeżeli zostaną podjęte kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.