WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

10.05.2019

 

Ustka, dnia 10.05.2019 r.

 

 

Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 1.402,00 zł, osoba w rodzinie 1.056,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie gminy Ustka z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.

 

Paczka żywnościowa będzie zawierać (ilości podane na 1 osobę w rodzinie):


groszek z marchewką                                          0,8 kg                     2 szt.

fasola biała                                                          0,8 kg                     2 szt.

koncentrat pomidorowy                                       0,48kg                    3 szt.

ryż                                                                        1 kg                       1 szt.

kasza gryczana                                                    0,5 kg                     1 szt.

herbatniki                                                             0,2 kg                    1 szt.

mleko UHT                                                           1 l                          1 szt.

szynka drobiowa                                                 0,6 kg                     2 szt.

szynka wieprzowa                                              0,6 kg                     2 szt.

pasztet wieprzowy                                              0,32 kg                   2 szt.

kabanosy wieprzowe                                          0,12 kg                   1 szt.

filet z makreli                                                      0,34 kg                   2 szt.
gołąbki w sosie                                                   0,85 kg                   1 szt.

 

 

 

Żywność w formie paczek żywnościowych wydawana będzie w dniach 15 maj (środa), 16 maj (czwartek) oraz 17 maj (piątek) 2019 roku w magazynie znajdującym się na terenie Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24, w godzinach środa 7:30 – 17:00, czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00.

Udział w działaniach towarzyszących

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej zostaną objęte wsparciem aktywizującym w ramach działań towarzyszących, które obejmować będą między innymi warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego odżywiania, warsztaty edukacji ekonomicznej oraz warsztaty niemarnowania żywności. Osoby objęte powyższą pomocą będą informowane przez członków Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o terminach organizowanych spotkań.