WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

27.09.2019

2 PAŹDZIERNIKA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

2 października - w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone po raz ósmy.

 

Na co dzień, w rodzinie, w pracy, powinno się unikać wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej.  Gdy doświadczasz przemocy w rodzinie, nie możesz tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Masz prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy jest Twoim dniem, ale również każdy następny powinien być tak samo dla Ciebie radosny i bezpieczny.

Trudno nie zauważyć tego, co dzisiaj dzieje się na świecie. Mobbing staje się coraz bardziej popularny, ponieważ wielu ludzi nie ma pracy i zgadzają się na różne trudne sytuacje, w których doświadczają wielu upokorzeń, przykrości ze strony współpracowników i przełożonych. Przemoc domowa wobec kobiet i dzieci - ciągle temat tabu pomimo wielu kampanii społecznych, i (wydawać by się mogło) coraz większej świadomości jej wpływu na psychikę.

W tym Międzynarodowym Dniu bez Przemocy pochylmy się nad swoim zachowaniem i postarajmy się uświadomić sobie, w jaki sposób sami jesteśmy agresywni wobec siebie i względem innych. To, jaki będzie świat zależy od nas samych.

"Czułość jest potężniejsza od uporu, woda mocniejsza od skały, miłość silniejsza od przemocy."
Herman Hesse

Czym jest przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Formy przemocy:

  • przemoc fizyczna — jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,

  • przemoc psychiczna — jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,

  • przemoc seksualna — jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,

  • inne zachowania — na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Kto może skorzystać z pomocy ? Każdy, kto doznaje przemocy w rodzinie!

Z jakiej pomocy możesz skorzystać ? Zwróć się do służb lub organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Nie bój się szukać pomocy!

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" – 800 120 002 www.niebieskalinia.info

Komisariat Policji w Ustce ul. Grunwaldzka 13 – tel: 598 152 700, 997 lub 112

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ul: P. Dunina 24 tel. 598 147 197 wew. 201

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy Ustka, ul. P. Dunina 24, tel. 598 146 044 / 598 152 103

Centrum Praw Kobiet – 22 621 35 37, www.cpk.org.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego – Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, tel. 598 322 555

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Pomocy Ofiarom Przemocy "Tama" -

Słupsk, ul. Jana Pawła II, VI piętro, tel. 598 414 046