WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Archiwum Aktualności - lipiec 2018

Dodano: 30.07.2018

Ogłoszenie - nabór do Rady Seniorów Gminy Ustka.

 

 

 

 

Rozpoczęła się procedura powołania Rady Seniorów w Gminie Ustka. Rada Gminy Ustka na sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku przyjęła uchwałę Nr XLII.529.2018 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ustka oraz nadania jej statutu.

Czytaj więcej

Dodano: 30.07.2018

OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić ...

 

 

Czytaj więcej

Dodano: 19.07.2018

STYPENDIA SZKOLNE ORAZ ZASILKI SZKOLNE

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół, wychowankom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych...

Czytaj więcej

Dodano: 17.07.2018

PODPROGRAM 2017 - EFEKTY

PODSUMOWANIE REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2018 ...

 

Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” z terenu Województwa Pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Słupsku realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Czytaj więcej

Dodano: 04.07.2018

Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu Srebrna Sieć współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 z dniem 04 lipca 2018 roku na terenie Gminy Ustka rozpoczął działalność Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.

Czytaj więcej