WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

07.06.2019

IV sesja Rady Seniorów Gminy Ustka

W dniu 06 czerwca 2019 roku odbyła się IV sesja Rady Gminy Seniorów. Radni zapoznali się z harmonogramem imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Ustka w okresie letnim na terenie gminy Ustka, który przedstawiła Dyrektor Centrum. Zaproszeni goście Komendant Straży Gminnej i Komendant Policji w Ustce przedstawili informacje dotyczące podejmowanych działan na rzecz bezpieczeństwa seniorów. Rada zapoznała się również z działaniami Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów
i Rencistów jak też Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Ustka. Animator lokalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce przedstawiła informację dotyczącą realizowanego projektu "Srebrna Sieć" w kontekście przygotowania do organizacji konkursu "Srebrne Serca". Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości. Ocenie podlegać będzie wyróżniająca się postawa Kandydata jego aktywność, oraz zaangażowanie społeczne. Omówiono zasady konkursu, tryb działań, terminy konkursu. Zgłaszane kandydatury rozpatrzy powołana Komisja Konkursowa składająca się z 3-4 Radnych Rady Seniorów Gminy Ustka. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości od 300,00 zł - 100,00 zł. Najlepsi otrzymają też statuetki. Nagrody zostaną wręczone przez Wójta Gminy Ustka podczas sesji Rady Gminy Ustka. W trakcie sesji rozmawiano również o stanie dróg naszj gminy, o stanie służby zdrowia, na zadawane pytania odpowiadała Pani Wójt Gminy Ustka. Po wyczerpaniu porządku obrad sesja została zakończona.