WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

17.06.2019

Nowe zasady dot. przyznania świadczenia wychowawczego 500 + oraz informacja dot. wyprawki szkolnej 300 +

Od dnia 01 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów, a także na te przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca br. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego tak jak w poprzednich latach będzie można składać elektronicznie (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia) od dnia 01 lipca 2019 roku lub osobiście ( podczas osobistej wizyty
w urzędzie lub drogą pocztową) od 01 sierpnia 2019 roku lub Wnioski będą dostępne od 01 lipca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce przy ul. Dunina 24 (pokój Nr 15) w godzinach pracy Ośrodka, na stronie internetowej Ośrodka www.gops.ustka.pl w zakładce druki do pobrania/świadczenia dla rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku tj. od września 2019 roku, nie otrzyma więc wyrównania świadczenia.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego wnioski również będzie można składać już od 1 lipca. Jeżeli wniosek zostanie do 31 sierpnia 2019 r. to wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2019 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Od 01 lipca 2019 roku można składać również wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” przez bankowość elektroniczną od 01 lipca, a od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową). Osoby, które nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada br. .Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Jeśli wniosek złożony zostanie w lipcu lub sierpniu br., to świadczenie wypłacone będzie nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne, nie obejmuje też dzieci w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program nie obejmuje również studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Informujemy, ze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce przyjmuje interesantów:

- poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7.30-15.30

- środa w godz. 7.30-17.00

- piątek w godz. 7.30-14.00

 

Kontakt telefoniczny: 5918147197

 

Zachęcamy wszystkich do składania wniosków 500 + i 300 + drogą elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej) co znacznie usprawni i przyspieszy realizację i wypłatę należnych świadczeń. Złożenie wniosku drogą elektroniczną znacząco skróci czas załatwienia spraw w Ośrodku.

 

Informacja dot. wniosków składanych drogą elektroniczną.