WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

27.02.2019

Podsumowanie projektu Nowa Szansa

 

Projekt „NOWA SZANSA” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Projekt „Nowa Szansa” realizowany przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Lędowie w partnerstwie z czterema Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu słupskiego w tym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt realizowany był w okresie 30.01.2017 do 28 luty 2019r.

Celem projektu było zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Z terenu gminy Ustka zrekrutowano 10 osób bezrobotnych, niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym, którym ustalono indywidualne ścieżki reintegracji społecznej. Uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach mających na celu aktywizację społeczną w tym: warsztaty komputerowo-informatyczne,komunikacji i umiejętności społecznych, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i prawnika. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy podejmowali 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe przy pracodawcach otrzymując stypendium stażowe oraz zwroty za dojazdy do miejsca stażu. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z kursów zawodowych finansowanych w ramach projektu.

 

Z terenu gminy Ustka:

- 1 osoba bezrobotna po ukończeniu stażu podjęła udział w kolejnym projekcie, otrzymała certyfikat szkolenia i aktualnie odbywa staż zawodowych,

- 2 osoby, w tym 1 niepełnosprawna i 1 bierna zawodowo po warsztatach podjęły zatrudnienie,

- 2 osoby niepełnosprawne po stażu zawodowym zarejestrowały się w PUP Jako poszukujące pracy,

- 1 osoba bezrobotna po stażu zawodowym podjęła zatrudnienie w administracji samorządowej,

- 3 osoby, w tym 2 niepełnosprawne i 1 bierna zawodowo zostały zatrudnione u pracodawców, u których odbywały staż,

- 1 osoba bierna zawodowa zrezygnowała z udziału w projekcie.