WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

09.07.2021

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2021- NABÓR WNIOSKÓW

W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi   z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcie w  zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.

 

 

 

 

 

 

Z opieki wytchnieniowej w ramach programu skorzystać może łącznie 8 opiekunów, w tym:
•    4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności,
•    4 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Realizowane będą następujące formy wsparcia:
•    poradnictwo psychologiczne,
•    nauka pielęgnacji,
•    nauka rehabilitacji,
•    konsultacje dietetyczne.

 

Łączna liczba godzin wsparcia, dla jednego opiekuna osoby/dziecka niepełnosprawnego wynosi 10. Wsparcie realizowane będzie w miejscu  zamieszkania osoby niepełnosprawnej, nad którą sprawuje opiekę  wnioskodawca.
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi  wytchnieniowej muszą złożyć następujące dokumenty:
•    prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia
•    kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu  niepełnosprawności ważną przez cały
     okres świadczenia usługi,
•    klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
•    wypełnioną kartę „deklarowane formy wsparcia”,
•    fakultatywnie Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg  zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM. Karta pomiaru  niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie  jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń  uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp  do usługi opieki wytchnieniowej  w pierwszej kolejności.
 

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum, pokój nr 4 od  poniedziałku do piątku,                    

w godzinach od 7.30-15.30.  

 

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 upływa z dniem 10  sierpnia 2021 roku.                                         

 

W  przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Iwoną  Gerulą  pod numerem telefonu 59 848 10 98