WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

10.06.2019

„SREBRNE SERCA” KONKURS DLA AKTYWNYCH SENIORÓW Z GMINY USTKA

 

 

 

„SREBRNE SERCA”

KONKURS DLA AKTYWNYCH SENIORÓW Z GMINY USTKA

 

Urząd Gminy Ustka bierze udział w Projekcie ,,Srebrna Sieć”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowany jest do osób starszych, którzy korzystają z różnego rodzaju form wsparcia np. teleopieki domowej, rehabilitacji domowej, usług sąsiedzkich, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych, profesjonalnych warsztatów poradnictwa i szkoleń oraz wolontariatu senioralnego. Jednym z podejmowanych działań w ramach projektu jest organizacja konkursu ,, Srebrne Serca”. Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości. Ocenie podlegać będzie wyróżniająca się postawa Kandydata jego aktywność, oraz zaangażowanie społeczne. Organizatorem konkursu jest Rada Seniorów Gminy Ustka oraz Opiekun Wolontariatu Projektu ,,Srebrna Sieć”. Zgłoszenia Kandydata może dokonać Sołtys, Rada Sołecka lub Stowarzyszenie. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.gops.ustka.pl w zakładce>projekty i szkolenia> projekt ,,Srebrna Sieć” lub w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce pokój nr 16. Wypełnione formularze należy składać w Ośrodku pokój nr 16 do 30 września 2019 do godziny 15:30. Zgłaszane kandydatury rozpatrzy powołana Komisja Konkursowa składająca się z 3-4 Radnych Rady Seniorów Gminy Ustka. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości od 300-100 zł. Najlepsi otrzymają też statuetki ! Serdecznie zapraszamy do konkursu!