WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

11.01.2019

ZAPRASZAMY OPIEKUNÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,SREBRNA SIEĆ”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY Z TERENU GMINY USTKA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE,,SREBRNA SIEĆ”.

 

CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KOMPETENCJE W ZAKRESIE OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI?

SKORZYSTAĆ Z WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLEŃ I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM?

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW.

 

CELEM ZAJĘĆ DLA OPIEKUNÓW BĘDZIE NABYCIE KOMPETENCJI, WIEDZY W ZAKRESIE OPIEKI, WARSZTATU PRACY, UMIEJĘTNOŚCI ZDROWOTNYCH I PSYCHOSPOŁECZNYCH, PODNIESIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

W ZAKRESIE: UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, PROFILAKTYKI I PIELĘGNACJI. OPIEKUNOWIE POPRZEZ UCZESTNICTWO W WARSZTATACH NAUCZĄ SIĘ ASERTYWNOŚCI, KOMUNIKACJI, PRACY Z SENIORAMI, JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM, WYPALENIEM I NEGATYWNYMI EMOCJAMI.

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLEŃ UCZESTNIK BĘDZIE POTRAFIŁ PRZENIEŚĆ WŁASNE DOŚWIADCZENIA EDUKACYJNE DO OBSZARU REALIZOWANEJ USŁUGI OPIEKUŃCZEJ. BĘDZIE W STANIE ZASTOSOWAĆ PROPONOWANE TECHNIKI W PRACY OPIEKUŃCZEJ.

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie

jest złożenie formularzy rekrutacyjnych.

 

Wszelkie informacje można uzyskać

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Dunina 24

76-270 Ustka

pod nr. tel. 59 8147 197

na stronie: www.srebrnasiec.pl

www.gops.ustka.pl

 

 

 

Szkolenia Opiekunowie Faktyczni

Miejsce

Termin

Godziny

Niestkowo

25.02.2019

12:30-16:00

Duninowo

17.04.2019

12:30-16:00

Objazda

19.06.2019

12:30-16:00

Gąbino

18.09.2019

12:30-16:00

Duninowo

16.10.2019

12:30-16:00

Objazda

13.11.2019

12:30-16:00